Kontakt

Aksel Sandemose Selskabet

Aksel Sandemose Selskabet blev stiftet den 25. oktober 2008 og har hjemsted i Nykøbing Mors.

Aksel Sandemose Selskabets formål er at fremme kendskabet til – og forståelsen af Aksel Sandemoses forfatterskab ved at arrangere møder og seminarer, ved at inspirere til forskning i forfatterskabet og ved eventuel udgivelsesvirksomhed. Selskabet arbejder tæt sammen med Morsø Folkebibliotek om bibliotekets unikke Sandemose-samling.

Aksel Sandemose Selskabets bestyrelse er:

Villy Elmann Nielsen(formand og sekretær)
Telefon 28944105, e-mail: velmann@mail.tele.dk

Steen Andersen(næstformand)
Telefon: 46 152227, e-mail: sa.hastrup@mail.dk

Knud Sørensen
Telefon 97 725085, e-mail: knudsoerensen@dlgpost.dk

Johanne Dalgaard Sejersen
Telefon: 5194 1312, e-mail: sejersenhanne@hotmail.com

Ulla Marcussen
e-mail: prag@godmail.dk

Ilse Klink Jakobsen
Telefon: 97 725208, e-mail: bibikj@morsoe.dk

————————————————————
Jette May Nielsen(kasserer)
Telefon 27428001, e-mail: velmann@mail.tele.dk

Derudover er der udpeget 3 associerede bestyrelsesmedlemmer: Jorunn Hareide, Jostein Soland, Hans Henrik Andreassen.