Kontakt

Aksel Sandemose Selskabet

Aksel Sandemose Selskabet blev stiftet den 25. oktober 2008 og har hjemsted i Nykøbing Mors.

Aksel Sandemose Selskabets formål er at fremme kendskabet til – og forståelsen af Aksel Sandemoses forfatterskab ved at arrangere møder og seminarer, ved at inspirere til forskning i forfatterskabet og ved eventuel udgivelsesvirksomhed. Selskabet arbejder tæt sammen med Morsø Folkebibliotek om bibliotekets unikke Sandemose-samling.

Aksel Sandemose Selskabets bestyrelse er:

Bent Dupont (Formand og kasserer)

e-mail: dupont@karby.dk tlf.: 9776 2371

Villy Elmann Nielsen
Telefon 27 42 80 01, e-mail: velmann49@gmail.com

Steen Andersen(næstformand)
Telefon: 26 43 51 33, e-mail: sa.hastrup@mail.dk

Knud Sørensen
Telefon 97 72 50 85, e-mail: knudsoerensen@dlgpost.dk

Johanne Dalgaard Sejersen
Telefon: 51 94 13 12, e-mail: sejersenhanne@hotmail.com

Ulla Marcussen (sekretær)
e-mail: prag@godmail.dk

Ilse Klink Jakobsen
Telefon: 97 72 52 08, e-mail: bibikj@morsoe.dk


Derudover er der udpeget 4 associerede bestyrelsesmedlemmer:

Jorunn Hareide
Jostein Soland
Hans Henrik Andreassen
Inger Hansen (e-mail: ihansen@ihansen.dk)