Vertical Menu

Search

Categories

Tekster

Aksel Sandemose Selskabets tekstsamling

Det er tanken at der her skal opbygges en tekstsamling i relation til Aksel Sandemoses forfatterskab. Vi henviser i øvrigt til tekstsamlingen under “Projekt 1999″ (herunder) og Aksel Sandemose Selskabets skriftserie, ”Sandemosiana”.

Teksterne i samlingen nu:

1.  En flygtning sætter sine spor

Om forholdet mellem Aksel Sandemose og

Espen Haavardsholm

© – Steen Klitgård Povlsen

En mindre del af den følgende tekst har i ændret form været offentliggjort i tidsskriftet “Norsklæreren” nr. 4/2002, ligesom jeg har skrevet en lille opsats om forholdet i litteraturmagasinet “Standart” juni 2002.

 

2. Den Tavse Station 

Kunstneren Mie Olise står bag installationen ”Den tavse station” i Nikolaj kirke, Kbh. (frem til 12. maj, 2012)

Helt centralt i værket står ”Espen Arnakke”, som dels er navnet på et skib tilhørende kunstnerens far, dels er navnet på hovedpersonen i flere af Aksel Sandemoses bøger – med ”En flyktning krysser sitt spor som den mest kendte”. Mie Olise har rejst i Aksel Sandemoses spor på Newfoundland – og faderens båd, som blev solgt, genfandt hun i Amsterdam. De to Espen Arnakke-spor krydser hinanden i sindbilledet ”Den tavse station”.

Medlem af bestyrelsen i Aksel Sandemose Selskabet, forfatteren Knud Sørensen, har skrevet forord til udstillingens katalog. Forordet findes nedenstående. Endvidere findes her Steen Klitgård Povlsens refleksioner over udstillingen.

——————————————————————————————————————————————————–

Projekt 1999

Sandemoseprojektet 1999

Om Aksel Sandemose og hans forfatterskab

“Sandemoseprojektet – hvorfor flygte fra Jante?” er blevet til som en del af de aktiviteter, der markerede Aksel Sandemoses 100-årsdag den 19. marts 1999, samme år som Nykøbing Mors kunne fejre 700 års byjubilæum. Projektet blev til som et biblioteksudviklingsprojekt for Morsø Folkebibliotek af lærer og medieudvikler Søren Kappel Schmidt i samarbejde med overbibliotekar Inger Hansen.